OM

Se casefilm här

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa ville nå ut med livsviktig information till nya föräldrar som kan rädda liv. Med relevans och innovation ville Trygg-Hansa ihop med influencern Margaux Dietz utbilda föräldrar till små barn hur man barnsäkrar sitt hem, badar säkert och reser med barn. 

För att få genomslag skapades innehåll i flera olika kanaler – blogposter för detaljerad storytelling, filmer för att kunna dela livsviktig infomation på ett lekfullt sätt och Instagram för räckvidd. Alla inlägg delades i Margaux Dietz egna kanaler med hennes eget språk och manér för att skapa innehåll som är relevant och trovärdigt för hennes läsare.

Trygg-Hansas fokus för kampanjen var att förbättra sin närvaro hos gravida par och förstagångsföräldrar och att lyfta livsviktig information. Med hjälp av Margaux Dietz kunde de nå ut till sin målgrupp med ett tungt ämne på ett lättillgängligt och innovativt sätt.