Aller media

Creative

name
Aller media
Advertising Sweden
Full screen

Description

Aller medias Creative Studio är en inhousebyrå med uppdrag att konceptualisera, förmedla och distribuera kampanjer för alla Aller medias B2B-kunder.  

 

Med en kombination av digitala kanaler, live shopping och print skapar vi en integrerad kampanj med hög räckvidd och högt genomslag under kampanjperioden. Vi når vår målgrupp i ett framåtlutat läge när de söker efter inspiration, avkoppling och underhållning för att öka köpintentionen och driva till köp, i en relevant kontext under starka varumärken som influerat Sveriges kvinnor i generationer.

 

Styrkan med Aller Media är att vi kan pusha ut alla våra inlägg på flera varumärkens sociala plattformar, i print och på sajt – så länge innehållet är rätt och relevant för målgruppen.